tu powinien byc obraze

baner

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.
Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.

Św. Augustyn

Wymagania na sprawdzian klasy VIII - Drgania i fale

- opisuje ruch okresowy wahadła
- posługuje się pojęciami okresui częstotliwości
- wyznacza amplitudę i okres drgańna podstawie wykresu zależności położenia od czasu
-podaje przykłady fal mechanicznych
- wymienia rodzaje fal elektromagnetycznych i opisuje ich własności
-analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej w ruchu drgającym
- posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się fali; opisuje związek między prędkością, długością i częstotliwością
- opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu
- opisuje jakościowo związki między wysokością dźwięku a częstotliwością fali i między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali
- rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki
- omawia mechanizm wytwarzania dźwięków w wybranym instrumencie muzyczny

Fizyka w eksperymentach

baner

Ciekawa książka zawierająca dużo przykładów i doświadczeń fizycznych

otwórz

Animacje fizyczne

baner

Ciekawa strona zawierająca dużo animacji fizycznych

otwórz

WYMAGANIA NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

baner

Umiejętności do opanowania przed egzaminem

otwórz
www.000webhost.com